Pražské filmové prázdniny 2012

 

SPAFi pořádá příměstský denní tábor Pražské Filmové Prázdniny pro děti a mládež ve věku od 12 do 18 let.

Tábor bude probíhat od 7. do 20. července, denně od pondělí do soboty mezi 9:00 a 18:00 hodinou v Praze, v areálu Strahovských vysokoškolských kolejí a sportovních zařízení.

 

Během prázdninového filmového soustředění budou mít účastníci možnost se seznámit s filmovým prostředím, nahlédnout do technologie výroby filmu, a tím smysluplně vyplnit volný čas o prázdninách.

 

Díky zkušeným lektorům akademie SPAFi a našim rozsáhlým kontaktům ve světě filmu jsme schopni zajistit výjimečnou kvalitu vzdělávácích aktivit a zároveň účastníkům soustředění nabídnout zajímavou a zábavnou formu trávení volného času. Formou hry a soutěže bude dětem sdělováno mnoho informací o české filmové tvorbě, českém videoherním průmyslu, ale i o světové tvorbě v nových médiích. Pro účastníky Pražských Filmových Prázdnin zorganizujeme návštěvu Barrandovských filmových studií, filmových klubů, a také nabídneme možnosti pohybového vyžití díky vynikající lokalitě naší filmové školy na Strahově.

 

 

Další část náplně programu budou tvořit besedy s herci, kaskadéry a filmovými tvůrci, promítání filmů spojená s názorným výkladem a popisem jednotlivých prvků postprodukčního procesu či výroby triků a speciálních efektů. Kromě zábavy se dospívající zúčastní praktické části výuky, což je široké spektrum speciálně rozvíjejících cvičení, která se zaměřují především na posílení jejich komunikačních schopností včetně znalostí angličtiny a práce v týmech. Všichni účastníci se zapojí do jednotlivých výrobních rolí, kde pod vedením lektorů natočí studentský krátký film či video artklip. Každý bude mít možnost si vyzkoušet filmovou technologii k natáčení svých vlastních krátkých filmů ve skupinkách po několika účastnících. Poté se společně s vyučujícími budou věnovat postprodukci natočeného materiálu – střihu, nazvučení filmu, a vyzkouší si také dabing do jiného jazyka atd.

 

Prohlášení:

Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během příměstského tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnil/o sportovních aktivit, konaných na vybraném příměstském táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora.

Prohlašuji, že dítě bude respektovat táborový řád a pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven/a nést následky v podobě vyloučení (bez nároku na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil/a s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora

Uděluji souhlas s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činností příměstského tábora, dále s archivací těchto materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci občanského sdružení SPAFi (např. v kronikách, na internetu, atp.)

 

Táborový řád:

Účastníci tábora nesmí opustit příměstský tábor nebo odejít bez řádného omluvení a výslovného souhlasu vedoucích.

Účastníci tábora se budou řídit jen pokyny vedoucích a plně je respektovat.

Účastníci tábora se budou řídit pravidly a zásadami slušného chování. V případě narušování kázně, pořádku a stanoveného táborového řádu budou okamžitě vyloučeni bez náhrady na vrácení peněz. O tomto stavu bude informován rodič telefonicky.

Účastníci tábora nesmí u sebe přechovávat žádné předměty s ostrými hroty, nože, nůžky, pilníky atd.

Účastníci si ručí sami za donesené cenné předměty, proto je nedoporučujeme nosit.

Používání mobilních telefonů bude během dílčích aktivit programu zakázáno. Pro kontakt s dítětem můžete využít telefonní čísla uvedená v kontaktu na občanské sdružení SPAFi.

Účastníci tábora dále nesmí u sebe přechovávat či požívat alkoholické nápoje nebo omamné a toxické látky, kouření je

také zakázáno.

Účastníci plně respektují a dodržují program během výletních a společenských akcí.

 

Denní rozvrh:

 

9.00 – 9.30 – příchod (ranní program)

9.30 – 10.45 – hlavní program

10.45 – 11.00 – svačina

12.30 – 13.30 – oběd

13.30 – 14.00 – polední odpočinkový program

14.00 – 16.00 – hlavní program

16.00 – 16.15 – svačina

16.15 – 18.00 – večerní program

 

Cena: 400,- Kč za den

Cena za celý tábor: 5000,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

V ceně: Pedagogický dozor, program, dopolední svačinu, teplý oběd, odpolední svačinu, pitný režim (voda se šťávou), náklady na výlety, úrazové pojištění na tábory (u ČP), materiál na filmové a výtvarné činnosti, SPAFi triko, odměny.

 

Jsme přesvědčeni, že Pražské Filmové Prázdniny je projekt, který pomáhá vyhledávat nové talenty, rozvíjí je a inspiruje, a tím významnou měrou zvyšuje kvalitu budoucí české filmové tvorby.

Přihlašte své dítě do Pražských Filmových Prázdnin už dnes vyplněním formuláře.

Závazná přihláška

Počet míst je omezen.

 

Kontaktní telefon: 777 733 402

Mail: [email protected]

Minulý rok: http://www.spafi.org/cs/udalosti/prazske-filmove-prazdniny

 

Leave a Reply