víkendový seminář zvuku

    Vás zve na víkendový zvukařský seminář, na němž budete mít možnost vyzkoušet si nahrávání ve studiu a následné zpracování získaného záznamu.

Tento seminář je určen především těm, kdo se zajímají o zvukovou techniku a práci v nahrávacím studiu, ale zatím s ní nemají žádné praktické zkušenosti. Účastníci tohoto semináře mohou nahrávat:

– svůj vlastní hudební nebo pěvecký výkon

– libovolný hudební soubor, který si zajistí a přivedou

– nehudební zvukové dílo

Lze pracovat kolektivně na společném projektu nebo ve skupinkách na více projektech.

Účastníci se nejprve teoreticky seznámí s používanou technikou a pracovními postupy. Poté pod vedením lektorů pořídí nahrávky požadovaných hudebních nástrojů či jiných zdrojů zvuku. Tyto nahrávky pak podle potřeby sestříhají, upraví a smíchají do finální podoby, přičemž jim opět budou k dispozici lektoři s radou i asistencí.

Absolvent tohoto semináře získá obecné povědomí o práci v nahrávacím studiu a sám si vyzkouší její nejdůležitější součásti. Odnese si tudíž základ, na němž bude moci postavit své případné další vzdělávání v tomto oboru.

Pro víc informací a přihlášení kontaktujte nas na [email protected]

Leave a Reply